ARES ltd.

FAS

 FAS (... named port of shipment) англ. Free Alongside Ship, або Франко уздовж борта судна (... назва порту відвантаження) — термін інкотермс означає, що продавець виконав постачання, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі чи на ліхтерах у зазначеному порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати і ризики втрати й ушкодження товару повинний нести покупець. За умовами терміну FAS на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту.