ARES ltd.

DAF

 DAF (англ. Delivered At Frontier) (… named place), або Постачання до кордону (… назва місця постачання)— термін інкотермс, означає, що продавець виконав постачання, коли він надав нерозвантажений товар, що пройшов митне очищення для експорту, але ще не для імпорту на прибулому транспортному засобі в розпорядження покупця в названому пункті чи місці на кордоні до надходження товару на митний кордон суміжної країни. Під терміном кордон розуміється будь-яка границя, включаючи кордон країни експорту. Однак, якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе обов'язку по розвантаженню товару з прибулого транспортного засобу і ніс усі ризики і витрати за таке розвантаження, то це повинно бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору закупівлі-продажу. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, коли товар поставляється до сухопутного кордону.