ARES ltd.

Митний брокер. Діяльність митного брокера в Україні

Митний брокер - представник на митниці, посередник - це підприємство, що здійснює декларування товарів або транспортних засобів, що переміщуються через українську митний кордон.

Він обов'язково має ліцензію на право здійснення митно - брокерської діяльності, отриману в спеціальному центральному органі виконавчої влади в галузі українського митної справи. Митним брокером за законом може бути тільки підприємство (обов'язково резидент України). Декларування товарів від імені цього підприємства, також може виробляти його філія (відокремлений структурний підрозділ, представництво).

таможенный брокер
Діяльність митного брокера

Митний брокер здійснює посередницьку діяльність відповідно до прийнятих норм українського податкового Кодексу та ліцензійних умов, затверджених спеціальним уповноваженим органом з питань ліцензування
Усі взаємовідносини митного брокера з акредитуючою їм декларантом, визначаються на основі договору доручення.
Ліцензування діяльності митних брокерів здійснюється на основі Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Митний брокер виконує прийняті на себе повноваження в обсягах, встановлених у договорі за дорученням від особи-декларанта (клієнта, якого він представляє), для здійснення будь-яких операцій, пов'язаних з поданням на перевірку товарів або транспорту митному органу і пред'явленню документів на цей товар або транспортні засоби для митного оформлення.
Митний брокер має повне право виконувати свої функції по митному декларуванню вантажів і транспортних засобів у будь-якому митному органі країни. При цьому митний брокер виконує всі обов'язки і несе повну відповідальність, встановлену українським законом.
Спеціально уповноваженим центральним органом у галузі митної справи, ведеться спеціальний реєстр митних брокерів, який періодично публікується.
Інформація, отримана підприємством-митним брокером та його працівниками від клієнта (декларанта митних процедур), може бути використана виключно з метою митних процедур. За розголошення конфіденційної і комерційної інформації, митний брокер несе повну відповідальність відповідно до закону України.
Крім митних операцій, митний брокер також може брати участь у супутніх діях - сертифікації, погодження і проводити платежі у відповідні інстанції. Всі дії від імені замовника митний брокер здійснює так, якби він самостійно переміщує вантаж через митницю. Таким чином, він має всі ті права на дані операції, що і уповноважує його особа (замовник-декларант).